Sekretaris DPRK

Kategori : profil Kamis, 23 Februari 2017 - Oleh ridha

1. Biodata :  
  Nama :  H. HALIMUDDIN, SH. MH
  Tempat/Tgl Lahir :  Payadapur, 04 Februari 1964
  Alamat :  Dusun Prapat, Paya Dapur, Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan
  NIP :  19640204.198603.1.008
  Pangkat/Golongan :  Pembina Utama Muda (IV/c)
  Nama Istri :  Hj. Mardiah, S.Pd
  NO. HP :  0852 7788 9547
  Nama Anak :  - Halimaryanda Rahman
       - Syahri Rahmatika, SP.S.i
       - Cut dian Afrini
2. Pendidikan :  MIN Payadapur  Tahun 1978
    :  SMP Negeri Kandang Tahun 1981
    :  STM Negeri  Banda Aceh  Tahun 1984
    :  S1 Hukum UNMUHA Banda Aceh Tahun 2001
    :  S2 Hukum UNMUHA Medan Tahun 2007
3. Pekerjaan 
:  Sekretaris  DPRK  Aceh Selatan

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Banda Aceh
Lat: 5.53
Lng: 95.32